ثبت نام شما با موفقیت انجام شد...

رسید ثبت نام کارگاه آموزشی تاثیر

  • ورود به لابی از نیم ساعت قبل آغاز خواهد شد، و بعد از شروع برنامه از ورود شما جلوگیری خواهد شد و بلیط از درجه اعتبار ساقط خواهد شد
  • آوردن هرگونه تنقلات و نوشیدنی به سالن ممنوع است
  • عکاسی و فیلمبرداری ممنوع بوده و در صورت مشاهده وسایل ضبط و محتوی آن کنترل و پاک می شود
  • رعایت حجاب و شئون دانشگاهی الزامیست. در صورت عدم رعایت پوشش کامل از ورود شما به مجموعه جلوگیری خواهد شد و در این صورت برگزارکننده هیچ مسئولیتی در قبال عودت وجه ندارد
  • از ورود اطفال زیر ۸ سال جدا ممانعت به عمل خواهد آمد

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

tavaschool@

نمایش رسید هنگام ورود الزامی است