دوره ستارگان سخنوری

دوره ستارگان سخنوری به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟ چگونه مخاطبان خود را به‌درستی بشناسیم؟ چگونه گوش‌دادن موثر را یاد بگیریم؟…

2,534,000 تومان